บริษัท ก้าวเครน แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด 246/1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 054-010-412, 083-083-7070
ก้าวเครน บริการรถเครนและเครื่องจักรหนัก
 • บริการรถเครน 5-80 T (Road & All Terrain)
 • บริการเครื่องปั่นไฟ 0-220KVA (เครื่องภาคสนาม)
 • บริการตู้คอน
 • บริการเครื่องลม (Airman)
 • ก้าวรวมช่าง งานแปรรูปโลหะแผ่น
 • งานแปรรูปโลหะ (พับ ตัด ม้วน ดัดโค้ง ตัดตามแบบ)
 • จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
 • CNC Cutting
 • ผลิตและจำหน่ายประตูม้วน
 • ให้เช่าเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • หจก.ก้าวรวมช่าง 280 ถ. ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 054-323-790, 054-218-485, 086-430-6867